Algemene leveringsvoorwaarden Fluffy Body Butter


1. Algemeen
1.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Fluffy Body Butter zijn deze voorwaarden van toepassing
1.2. Door een bestelling bij Fluffy Body Butter te plaatsen gaat u akkoord met de in artikel 1.1 genoemde voorwaarden.
1.3. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig en deugdelijk opslaan cq printen van de toepasselijke algemene voorwaarden.

2. Bestellingen
2.1. De aangeboden artikelen zijn zo volledig als redelijkerwijs mogelijk is beschreven en bezitten de eigenschappen die op de website worden genoemd.
2.2. Alle aanbiedingen van Fluffy Body Butter gelden als vrijblijvende uitnodiging tot het doen van een aanbod en zijn in elk geval slechts geldig zolang de voorraad strekt.
2.3. Een overeenkomst komt tot stand door uw acceptatie van hetgeen is afgeleverd.

3. Betaling
3.1. De bestelde artikelen dienen conform de instructies op de website vooraf te worden betaald.
3.2. Als door welke omstandigheid ook tijdige betaling uitblijft is zonder aanmaning of ingebrekestelling over de openstaande som de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW verschuldigd.
3.3. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die met incassomaatregelen verband houden, worden bij u in rekening gebracht.
3.4. Betaalde bedragen voor artikelen die binnen de retourtermijn correct worden geretourneerd, zullen binnen 14 dagen worden terugbetaald.
3.5. Verzendkosten voor de retour zending zijn voor uw eigen rekening.
3.6. Om de betalingsmethoden van Klarna aan te bieden, kunnen we bij het afrekenen uw persoonlijke gegevens in de vorm van contact- en bestelgegevens aan Klarna doorgeven, zodat Klarna kan beoordelen of u in aanmerking komt voor hun betalingsmethoden en deze betalingsmethoden kunnen afstemmen op u. Uw overgedragen persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met Klarna's eigen privacyverklaring.

4. Levering
4.1. Aangeboden levertijden zijn indicatief. Fluffy Body Butter zal geaccepteerde bestellingen in beginsel binnen 48 uur uitvoeren, voor zover de levering binnen Nederland geschiedt.
4.2. Fluffy Body Butter bepaalt de wijze van vervoer. De hoogte van de bijdrage in de verzendkosten is op de website aangegeven.
4.3. Ingeval de artikelen zichtbare gebreken vertonen wordt u verzocht dit direct te melden bij Fluffy Body Butter, waarbij u verdere instructies over de afwikkeling zult ontvangen. Voor het retourneren van artikelen wordt verwezen naar artikel 5.

5. Retourzending/ herroepingsrecht
5.1. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren, mits de verzegeling niet verbroken is. Bij verbreking van de verzegeling is uw bestelling definitief en kan deze niet meer geretourneerd worden.
5.2. Mocht u gebruik maken van uw herroepingsrecht, dan heeft u na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,50 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder.
5.3. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Fluffy Body Butter geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via dit retourformulier. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
5.4. Custom Made producten die u via Fluffy Body Butter koopt worden op maat volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

6. Klachtenregeling
6.1. Fluffy Body Butter beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
6.2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Fluffy Body Butteri, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
6.3. Bij de Fluffy Body Butter ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Fluffy Body Butter binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
6.4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
6.5. Bij klachten dient u zich allereerst te wenden tot Fluffy Body Butter. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient u zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft u de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
6.6. Een klacht schort de verplichtingen van Fluffy Body Butter niet op, tenzij deze schriftelijk anders aangeeft.
6.7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Fluffy Body Butter, zal deze naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen.


7. Privacy
7.1. Bij het gebruik van de website en/of het plaatsen van een bestelling worden uw gegevens verwerkt in het klantenbestand van Fluffy Body Butter. Alle gegevens worden opgeslagen en in eigen- of concernverband gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering. Daaronder is mede te begrijpen: verwerking van bestellingen en betalingen en het toesturen van eigen commerciële uitingen en/of die van door ons geselecteerde derden.
7.2. Op uw schriftelijk verzoek zullen de voor u opgeslagen persoonsgegevens ter inzage worden verstrekt. Eventuele door u aangegeven correcties zullen, na accordering door wat maakt je mooi, in de registratie worden verwerkt.


8. Slotbepalingen
8.1. De administratie van Fluffy Body Butter wordt geacht juist te zijn en strekt partijen tot volledig bewijs, waarbij tegenbewijs is toegestaan.
8.2. Voor de gevolgen van zet, typ en/of programmafouten op de website(s) aanvaardt Fluffy Body Butter geen aansprakelijkheid.
8.3. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.